WARSZAWA / WOŁOMIN

 

STUDIA I stopnia niestacjonarne/stacjonarne

profil kształcenia: praktyczny

(licencjackie i inżynierskie)

 

Termin składania podań do 31 października 2022 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy >>> dokument do pobrania (pdf)
 2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis. W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury - świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 4. 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, wymiary zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;
 5. dowód osobisty do wgląduWpisowe na wszystkie kierunki: 250 zł

Wpisowe można wpłacić przelewem na konto uczelni (z dopiskiem wpisowe + Imię i Nazwisko):

Nr Konta : 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji

Tel. 602 794 795

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STUDIA W 1,5 ROKU

STUDIUJ 1,5 ROKU I ZDOBĄDŹ TYTUŁ LICENCJATA

Ekonomia (I stopnia)

Specjalności:

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
 • HANDEL ZAGRANICZNY

ZASADY REKRUTACJI

STUDENT BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DYPLOM LICENCJATA NAWET PO TRZECH SEMESTRACH STUDIÓW. WYSTARCZY POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I CO NAJMNIEJ 5 LAT DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera ma możliwość potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. Wychodzimy naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwiamy osobom dojrzałym i posiadającym doświadczenie zawodowe dostęp do studiów wyższych. Student będzie mógł uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć. Uczelnia stwarza możliwość skrócenia czasu odbywania studiów lub zmniejszenia ich intensywności.

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja do 30 września 2022 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc).

WYMAGANE DOKUMENTY

Studia licencjackie:

 • formularz zgłoszeniowy
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

Studia magisterskie:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oryginał lub odpis dyplomu licencjackiego;
 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;
 • Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.

Studia podyplomowe:

 • Oryginał lub odpis dyplomu licencjackiego bądź magisterskiego;
 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;
 • Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
 • Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji

Tel: 602 794 795

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przeniesienie z innej uczelni

Studenci z innych szkół wyższych mogą być przyjęci do wybranej uczelni Grupy FUAW po spełnieniu następujących warunków:


1) złożenie podania o przyjęcie na studia określającego kierunek, formę oraz rok studiów na który kandydat chce być przyjęty >>> dokument do pobrania (pdf)
2) przedstawienie zaświadczenia z poprzedniej uczelni zawierającego nazwy przedmiotów, które student zaliczył w okresie zaliczeniowym, określenie formy zaliczenia, uzyskane oceny oraz punkty ECTS,

Inne wymagane dokumenty:

3) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
4) świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
5) dowód uiszczenia opłaty wpisowej (250 zł),
6) 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

Termin rejestracji na studia: otwarty przez cały rok

 

Opłaty za studia w Centrum Studiów Grupy FUAW

Opłaty za studia w Centrum Studiów Grupy FUAW

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2022 by MEG